Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo - v novo šolsko leto s pestro izbiro strokovnih programov in novostjo

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo - v novo šolsko leto s pestro izbiro strokovnih programov in novostjo
Razno

Od februarja 2021 se izobraževalni programi Biotehniške šole in programi Ekonomske šole izvajajo v novi organizacijski enoti Šolskega centra Ptuj, pod imenom Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (ŠETK). Izvajamo štiriletne programe: ekonomski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik in kot novost letošnjega leta tehnik oblikovanja.

V triletnih poklicnih programih se dijaki lahko, kot doslej, izobražujejo v programih: cvetličar, gospodar na podeželju, gastronom hotelir ter trgovec. Izvajamo pa še dvoletni program, pomočnik v biotehniki in oskrbi. Po uspešno končanih triletnih programih lahko dijaki nadaljujejo šolanje še na poklicno tehniškem izobraževanju v dveh programih: ekonomski tehnik in kmetijsko podjetniški tehnik.

Z našimi programi pokrivamo različna področja: ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Na vseh si, tako v izobraževalnem procesu kot tudi ostalih aktivnostih, prizadevamo, da sodelujemo z lokalnim okoljem, da znanje, ki ga posredujemo dijakom, prilagajamo potrebam trga dela. Posebno pozornost namenjamo ravno slednjemu, saj se zavedamo, da se potrebe delodajalcev zaradi hitrega razvoja nenehno spreminjajo. V programu ekonomski tehnik smo že nekaj let ponosni na delovanje naših učnih podjetij. Gre za učni prostor in hkrati učno metodo, kjer dijaki praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja. Delo v učnem podjetju poteka kot v pravem podjetju: v tajništvu, finančno-računovodskem oddelku, kadrovski službi in marketingu. Na ta način dijaki pridobijo veliko praktičnega znanja, ki jim kasneje koristi pri opravljanju prakse v podjetjih. Učna podjetja naše šole so že nekaj let najuspešnejša in najbolj aktivna učna podjetja na nacionalnem nivoju, uspešno se vključujejo tudi na mednarodne trge. Dijaki - bodoči prodajalci – se, podobno kot ekonomski tehniki, urijo v t.i. učni prodajalni in pridobljena strokovna znanja prepletajo z veščinami komuniciranja in stikov s kupci. Vse skupaj potem nadgradijo v realnem delovnem okolju, s katerim se srečajo v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcih.

Na šoli se zavedamo, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena. V vseh programih s področja kmetijstva – kmetijsko - podjetniški tehnik, gospodar na podeželju in pomočnik v biotehniki – težimo k ozaveščanju naših sedanjih in bodočih dijakov, da je temeljna naloga kmetijstva v povezavi z živilstvom, v pridelavi varne in kakovostne hrane, ki je nesporni osnovni pogoj za nadaljnji razvoj celotne družbe. Strokovna znanja lahko dijaki v teh programih praktično preizkušajo na naših šolskih posestvih in pri delodajalcih. Na Turnišču je šolsko posestvo usmerjeno v poljedelstvo in živinorejo, pomembno vlogo imajo še specializirane učilnice, ki so s sodobno opremo namenjene predelavi sadja in zelenjave, mesa in mleka. Prav tako nam oprema in pogoji dela na šoli omogočajo, da dijake v programu cvetličar pripravljamo na poklic, v katerem se prepletajo vrtnarstvo, cvetličarstvo, trgovina, obrt, estetika, duhovna občutljivost, domišljija in umetnost. Praktična znanja s področja sadjarstva in vinogradništva lahko dijaki dobijo na posestvu na Grajenščaku. V programih s področja kmetijstva dajemo velik poudarek tudi podjetniškim veščinam, v zadnjem šolskem letu smo vsebinam dodali še strokovni tuji jezik in uvedli nov modul sodobne tehnologije v kmetijstvu, kjer želimo poudariti uvajanje avtomatizacije in robotizacije v kmetijstvu.

ekonomija1

Delujemo v okolju, kjer ima v strategiji razvoja velik pomen turizem in ki predstavlja pomembno gastronomsko regijo, zato je naš program gastronomske in hotelske storitve izrednega pomena za trg dela v tem okolju. Za potrebe izvajanja tega programa smo pred nedavnim pridobili sodobno opremljeno učilnico za strežbo, prav tako se praktični pouk kuharstva odvija v moderni in sodobno opremljeni kuhinji. V letošnjem letu je ta program še toliko bolj zanimiv, saj je uvrščen na seznam izobraževalnih programov, za katere je mogoče prejeti štipendijo za deficitarne poklice. Verjamemo, da bo to dodatna spodbuda za bodoče dijake, ki razmišljajo o karieri v gostinstvu in turizmu.

Največjo spremembo v izobraževalnih programih na naši šoli letos predstavlja uvedba programa tehnik oblikovanja, s katerim nadomeščamo dosedanji program aranžerski tehnik. Ta poklic je zelo zanimiv in raznolik, omogoča delo ter zaposlitev na različnih področjih. Program sestavljajo različni moduli: grafični oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov in modni oblikovalec. Na šoli se nenehno trudimo, da se povezujemo z lokalnim okoljem, da izvajamo projekte, ki temu okolju predstavljajo dodano vrednost. V izvajanje novega programa smo tokrat povabili k sodelovanju tudi lokalne mlade, uveljavljene in ustvarjalne strokovnjake iz tega področja in prepričani smo, da bo takšna oblika sodelovanja dala odlične rezultate, ki bodo velik doprinos tako dijakom kot tudi realnemu delovnemu okolju. Tega novega izziva se na naši šoli izredno veselimo.

ekonomija2

Več informacij o vseh naših programih je dostopnih na spletni strani šole. Vse naše aktualne dogodke najdete tudi na socialnih omrežjih, FB in Instagram ter YouTube. Podrobnejše informacije bodo vsem, ki jih naši programi zanimajo, na voljo v času informativnih dni, 11. in 12. 2. 2022, ki bodo tudi letos potekali online, povezava bo na voljo na naši spletni strani.

Promocijsko sporočilo

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Ptuj

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300