Vas zanima tehnika?

Vas zanima tehnika?
Razno

Na Elektro in računalniški šoli Ptuj izvajajo programe treh tehniških področij: elektrotehnike, računalništva in mehatronike. Učencem lahko ponudijo različne stopnje izobraževanja (3-in 4-letne programe ter program PTI oz. »3 + 2«), dobro opremljene učilnice, laboratorije in učilnice praktičnega pouka, mednarodno izmenjavo ter izkušene delavce šole. Pohvalijo pa se lahko tudi s prizadevnimi dijaki in dijakinjami. Izobraževalni proces na šoli odlikuje predvsem tesna povezanost teorije s prakso.

Lani so obeležili 40-letnico elektro izobraževanja na Ptuju, kar nakazuje bogato tradicijo in velik pomen elektrotehnike za naše okolje.

Število vpisnih mest za osnovnošolce ostaja že vrsto let enako. V programu tehnik računalništva bo na voljo 56 prostih mest (dva oddelka), v programih elektrotehnik in tehnik mehatronike po 28 prostih mest (po en oddelek). Po 26 prostih mest bo na voljo za elektrikarje in mehatronike operaterje.

elektro1

Programskih novosti ne načrtujejo, v sklopu razpisanih programov pa bodo dijakom ponudili nove, z aktualnimi vsebinami podkrepljene strokovne module. To jim omogoča odprti kurikul, kjer lahko celo eno tretjino ur namenijo novostim na strokovnem področju.

Prednosti izobraževanja na Elektri in računalniški šoli Ptuj so predvsem v tem, da imajo dijaki po končanem izobraževanju poklic, ki jim omogoča zaposlitev, hkrati pa možnost nadaljnjega izobraževanja.

Veliko energije in sredstev namenjajo sodobnim učilnicam, laboratorijem in opremi, brez katerih si priprave dijakov na zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje ne morejo predstavljati. Dijaki triletnih programov zaključijo izobraževanje z zaključnim izpitom. Poudarek je na pridobivanju strokovnih znanj in praktičnih veščin. Kljub temu da je potreba po teh kadrih velika, jih večina šolanje nadaljuje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja – Elektrotehnik.

elektro2

Poklicna matura omogoča dijakom vpis v višje- in visokošolske strokovne programe, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi vpis v mnoge univerzitetne programe.

Na šoli poskrbijo tudi za dijake s posebnimi potrebami in jim pomagajo do želenega poklica.

Dijaki dobijo kot popotnico široka splošnoizobraževalna znanja, glede na to, kateri program izberejo, pa tudi sodobna praktična strokovna znanja in veščine. Prav tako je njihova skrb razvoj socialnih veščin, dobrodelnost in prostovoljstvo.

Delo v srednji šoli je podobno osnovnošolskemu, zato naj učencev in njihovih staršev prehod v srednjo šolo ne skrbi. Pouk imajo praviloma od 8.00 do 14.10. Za toplo malico je poskrbljeno, učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, na voljo pa jim je tudi medvrstniška pomoč, če se pri katerem predmetu zatakne.

elektro3

Življenje na šoli popestrijo s športnimi in kulturnimi prireditvami ter strokovnimi ekskurzijami. V sklopu projekta Erasmus+ ponujajo dijakom prakso v Španiji, na Portugalskem, Poljskem in Hrvaškem.

Dijaki so aktivni pri krožku robotike, udeležujejo se tekmovanj na različnih področjih, še posebej pa so uspešni pri praktičnem usposabljanju z delom, kjer teoretična in praktična znanja, pridobljena v šoli, prenašajo na različna področja dela. Čeprav so dijaki navdušeni predvsem nad tehniko, se z veseljem preizkusijo tudi v bralnih tekmovanjih slovenščine, angleščine in nemščine.

Vabilo na informativni dan

Informativni dan bo potekal v prostorih Šolskega centra Ptuj na Vičavi 1.

V petek, 16. 2. 2024, ob 9. in ob 15. uri in v soboto, 17. 2. 2024, ob 9. uri vam bodo predstavili svoje izobraževalne programe, delo v šoli in dejavnosti izven nje ter možnosti za sodelovanje v različnih projektih in aktivnostih.

Vse informacije najdete tudi na spletni strani šole:https://elektro.scptuj.si/

Kako se odločiti, na kaj misliti ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo?

Mladi naj bodo pozorni na svoje interese, močna področja, kaj delajo v prostem času, pa tudi na najljubše šolske predmete in želje po nadaljnjem izobraževanju. Pri odločanju naj jim pomagajo starši, ki najbolje poznajo svoje otroke.

Na Elektro in računalniški šoli ponujajo tri velika tehnična področja, in če se učencem ob predstavitvah zasvetijo oči, potem so pravi za to šolo. Do 23. aprila, ko je čas za oddajo prijave, naj prisluhnejo predvsem sebi in zberejo čim več informacij. Na vpis, ki bo med 17. in 21. junijem, boste prijavljeni kandidati povabljeni po klasični pošti.

Dijaki Elektro in računalniške šole Ptuj imajo velike možnosti za zaposlitev, saj je področje tehnike deficitarno. Za dijake na vseh stopnjah izobraževanja se poleg domačih zanimajo tudi tuja podjetja, ki bi jih želela kot svoje sodelavce z možnostjo izobraževanja v konkretnih delovnih procesih. Za zaposlitev se odločajo predvsem dijaki triletnih programov, saj trg dela že več let potrebuje elektrikarje in mehatronike operaterje. Večina njihovih dijakov izobraževanje nadaljuje. Izbirajo višješolske strokovne programe, visokošolske z dodatnim maturitetnim predmetom, pa tudi univerzitetne.

elektro4

Zakaj izbrati Elektro in računalniško šolo Ptuj šolo, komu svetujejo vpis?

Za njihovo šolo naj se odločijo učenci in učenke, ki jih zanima tehnika v najširšem smislu. Programi so primerni tudi za dekleta. Dijakinje vsakodnevno dokazujejo, da lahko dosegajo odlične rezultate. V srednje strokovno izobraževanje naj se vpišejo učenci, ki se radi učijo in si po srednji šoli želijo poklic ali nadaljnje izobraževanje. V srednje poklicnem izobraževanju pa pričakujemo učence, ki so ročno spretni, ker imajo veliko praktičnega pouka. Za vse pa velja, da imajo znanja za sedanjost in veščine pridobivanja znanja za prihodnost, saj so tehniški poklici – poklici prihodnosti.

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje je velika priložnost za mlade, saj vemo, da nam mojstrov, strokovnjakov na tehničnem področju vse bolj primanjkuje.

Vabijo vas, da jih obiščete na informativnem dnevu in da skupaj odkrivate skrivnosti tehnike.

Z VAMI V ŽIVO

Simona Pušnik

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300