Reklama storyteller

Z Radiem Ptuj in podjetjem Avto Rajh do e-vinjete

Z Radiem Ptuj in podjetjem Avto Rajh do e-vinjete
Štajerska budilka

Štajerska budilka Radia Ptuj vam praznični december še dodatno polepša, in sicer s štirimi e-vinjetami, ki jih podarja podjetje Avto Rajh d. o. o., pooblaščen prodajalec in serviser vozil znamk FORD, CITROEN in KIA.

Trije Tanori so se odpravili v njihov salon vozil Kia v Ljutomeru in tam posneli videospot, ki ga od nedelje, 4. decembra dalje že lahko najdete na Facebook profilu Radia Ptuj.

Za sodelovanje v nagradni igri video delite, všečkajte in v komentar zapišite zakaj prav vi potrebujete novo vinjeto.

V zasebno sporočilo FB profila radia Ptuj pošljite besedo vinjeta, svoje ime, priimek in telefonsko številko, saj bomo tistega, ki ga bomo izžrebali, poklicali po telefonu. Telefon bo zazvonil petkrat, če se v tem času oseba ne oglasi, kličemo naslednjega - tako dolgo, da se nekdo oglasi. Zato je pomembno, da ste v času žrebanja dosegljivi in se oglasite na telefon.

Srečne dobitnike e-vinjet bomo izžrebali vsak petek v decembru: 9., 16., 23. in 30. 12. 2022. Skupno žrebamo 4 vinjete.

avto rajh

Avto Rajh je pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford, Citroen in Kia. Svoja salona imajo v Ljutomeru in Murski soboti. V Murski soboti skrbijo za znamki FORD in CITROEN, v Ljutomeru pa za KIO.

Začeli so z znamko Ford, kateri se je v želji po razvoju in rasti podjetja kasneje pridružila znamka Citroen. Izredno pa so ponosni, da so z letošnjim letom pridobili še tretjo blagovno znamko, to je znamka KIA.

Podjetje Avto Rajh d.o.o. temelji na bogati tradiciji kleparsko-ličarskih in servisnih storitev, začetki katere segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Danes sodijomed vodilna podjetja na slovenskem avtomobilskem trgu, tako po obsegu poslovanja, kot predvsem po visokih kakovostnih standardih, kijih dosegajo z vidika tehnologij in človeških virov. Pri tem pa so ostali zvesti vrednotam družinskega podjetja.

Njihov cilj je, da strankam ponudijo celovito paleto kakovostnih storitev v povezavi z vzdrževanjem in uporabo vozila na enem mestu. Tako so osnovno avtomobilsko dejavnost razširili z dodatnimi storitvami, ki njihovim strankam omogočajo, da pri njih opravijo vse od nakupa do vzdrževanja in uporabe vozila na enem mestu.

Nenehno se trudijo, da so njihove stranke zadovoljne z njihovimi storitvami. Zato se osredotočajo na inovacije ter kakovost njihovega dela. Neprestano skrbijo za uvajanje najmodernejše tehnologije in postopkov dela ter vlagajo v strokovnost in zadovoljstvo njihovih prodajnih svetovalcev in servisnih strokovnjakov.

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 

Datum začetka veljavnosti pravil:5.12.2022

Pokrovitelj nagradne igre: Avto Rajh LJutomer

Nagrada: 4x po ena vinjeta

Prevzem nagrade: v avtosalonu Avto Rajh Ljutomer

Trajanje nagradne igre: 5.12.2022 - 30.12.2022

Izbor nagrajenca: V Štajerski budilki Radia Ptuj

Način izvajanja nagradne igre: Štajerska budilka Radia Ptuj, FB profil Radia Ptuj

 

 

1. Člen

(Splošne določbe)

 

 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre

 2. Organizator nagradne igre je Radio Tednik Ptuj d.o.o. Osojnikova cesta 3 , 2250 Ptuj

 3. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja

 4. Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 5. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.

 

2. Člen

(Pogoji sodelovanja)

 

 1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec nagradne igre mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 2. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 3. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

3. Člen

(Sodelovanje v nagradni igri)

 

 1. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe naštete v tretjem členu.

 3. Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila nagradne igre, izločiti iz sodelovanja v nagradni igri.

 4. Davčne obveznosti so strošek pokrovitelja nagradne igre.

 

 

 

4. Člen

(Nagrade)

 

 1. Nagrajenca nagradne igre bo naključno izžrebal računalniški program, nagrajenec bo objavljen v radijski oddaji ali na spletni strani Radia Ptuj ali na Facebook strani Radia Ptuj.

 2. Žreb bo opravljen naključno, pritožbe niso možne.

 3. Podelili bomo eno ali več nagrad, odvisno od tipa nagradne igre.

 4. Nagrade so navedene na začetku dokumenta.

 5. Nagrada ni nadomestljiva ali zamenljiva.

 6. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.

 7. Vsak posameznik lahko v določeni nagradni igri sodeluje le enkrat, vendar lahko posameznik hkrati sodeluje v več različnih nagradnih igrah.

 8. V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 9. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 10. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

 

5. Člen

(Pristojnosti komisije nagradne igre)

 

 1. Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili nagradne igre.

b. Če komisija določenega sodelujočega sumi neupoštevanja pravil nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se na poziv ne odzove, ga ima komisija pravico diskvalificirati.

 

 

6. Člen

(Izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

 

 1. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

   

 

7. Člen

(Varstvo osebnih podatkov)

 

 1. S prijavo sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

 2. S prijavo sodelujoči soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.

 3. S prijavo sodelujoči soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja.

 4. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GFPR).

 5. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezani z nagradno igro.

 6. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno, da se doseže namen zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se podatki takoj izbrišejo.

 

 

8. Člen

(Reklamacije)

 

 1. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje na elektronski naslov: nabiralnik@radio-tednik.si

 

 

9. Člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

 

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 3. Ta pravilnik bo objavljen na spletni strani Radia Ptuj in bo v pogled vsem osebam.

 

Z VAMI V ŽIVO

Dalibor Bedenik

voditelj

Sledite nam

 
Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300