Ancona vabi na slastne dobrote

Ancona vabi na slastne dobrote
Štajerska budilka

Hrano lahko naročite tudi za domov in jo prevzamete osebno ali naročite dostavo.

Pizzerija in špageterija Ancona se nahaja pred Qcentrom na Ptuju.

Pri njih lahko naročite več vrst pic in rolic iz krušne peči, ocvrte jedi, lignje, pečenega in pohanega piščanca Pohanino, različne okusne solate, ob četrtkih pa tudi ciganske pečenke. Nudijo tudi dnevno ponudbo malic.

ancona1

Nudijo vam hitro in kvalitetno dostavo hrane na Ptuju s široko okolico: do 6 km – Ptuj, Zabovci, Spuhlja, Mestni Vrh, Hajdoše, Ptujsko jezero, Dornava in Skorba.

Z malo sreče in spremljanjem Radia Ptuj pa si lahko tudi sami prislužite eno izmed slastnih jedi iz Anconine kuhinje.

ancona2

In kako do nagrade?

Na Fb profilu Radia Ptuj si oglejte video, kako sta Ancono pred Qcentrom obiskala naša budilkarja. Izmed vseh, ki boste delili video in v komentar označili koga bi s sabo povabili na slastno razvajanje, bomo v Štajerski budilki vsak dan izžrebali nagrajenca, ki bo prejel jed za dve osebi:

 • V ponedeljek: 2x špageti bolognese

 • V torek: 2x tržaški lignji

 • V sredo: 2x pečen piščanec s prilogo

 • V četrtek: družinska pica

 • V petek: 2x pohan piščanec Pohanino s prilogo

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 

Datum začetka veljavnosti pravil:8.5.2023

Pokrovitelj nagradne igre: Pizzerija in špageterija Ancona

Nagrada:

 • V ponedeljek: 2x špageti bolognese

 • V torek: 2x tržaški lignji

 • V sredo: 2x pečen piščanec s prilogo

 • V četrtek: družinska pica

 • V petek: 2x pohan piščanec Pohanini s prilogo

Prevzem nagrade: z osebnim dokumentom v Anconi pred Qcentrom na Ptuju.

Trajanje nagradne igre: 8.5.2023 - 12.5.2023

Izbor nagrajenca: vsako jutro od ponedeljka, 8.5. do petka, 12.5. v Štajerski budilki Radia Ptuj

Način izvajanja nagradne igre: FB profil Radia Ptuj, program Radia Ptuj

 

 

1. Člen

(Splošne določbe)

 

 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre

 2. Organizator nagradne igre je Radio Tednik Ptuj d.o.o. Osojnikova cesta 3 , 2250 Ptuj

 3. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja

 4. Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 5. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.

 

2. Člen

(Pogoji sodelovanja)

 

 1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec nagradne igre mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 2. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 3. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

3. Člen

(Sodelovanje v nagradni igri)

 

 1. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe naštete v tretjem členu.

 3. Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila nagradne igre, izločiti iz sodelovanja v nagradni igri.

 4. Davčne obveznosti so strošek pokrovitelja nagradne igre.

 

 

 

4. Člen

(Nagrade)

 

 1. Nagrajenca nagradne igre bo naključno izžrebal računalniški program, nagrajenec bo objavljen v radijski oddaji ali na spletni strani Radia Ptuj ali na Facebook strani Radia Ptuj.

 2. Žreb bo opravljen naključno, pritožbe niso možne.

 3. Podelili bomo eno ali več nagrad, odvisno od tipa nagradne igre.

 4. Nagrade so navedene na začetku dokumenta.

 5. Nagrada ni nadomestljiva ali zamenljiva.

 6. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.

 7. Vsak posameznik lahko v določeni nagradni igri sodeluje le enkrat, vendar lahko posameznik hkrati sodeluje v več različnih nagradnih igrah.

 8. V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 9. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 10. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

 

5. Člen

(Pristojnosti komisije nagradne igre)

 

 1. Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili nagradne igre.

b. Če komisija določenega sodelujočega sumi neupoštevanja pravil nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se na poziv ne odzove, ga ima komisija pravico diskvalificirati.

 

 

6. Člen

(Izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

 

 1. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

   

 

7. Člen

(Varstvo osebnih podatkov)

 

 1. S prijavo sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

 2. S prijavo sodelujoči soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.

 3. S prijavo sodelujoči soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja.

 4. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GFPR).

 5. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezani z nagradno igro.

 6. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno, da se doseže namen zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se podatki takoj izbrišejo.

 

 

8. Člen

(Reklamacije)

 

 1. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje na elektronski naslov: nabiralnik@radio-tednik.si

 

 

9. Člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

 

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 3. Ta pravilnik bo objavljen na spletni strani Radia Ptuj in bo v pogled vsem osebam.

 

Z VAMI V ŽIVO

Natalija Škrinjar

voditelj

Sledite nam

 
Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300