Prva in največja zadruga za sončne elektrarne v Sloveniji

Prva in največja zadruga za sončne elektrarne v Sloveniji
Štajerska budilka

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije – ZSES, z.o.o., bo drugo leto praznovala desetletnico svojega obstoja. Z vsakim letom postajajo večji, boljši in kakovostnejši, saj je njihovo poslovanje na dolgi rok in si želijo tudi čez 30, 40 let svojim strankam pogledati v oči in jim nuditi vsaj enako mero pomoči in ugodnosti kot danes. V začetku letošnjega leta so se preselili na novo lokacijo, v industrijsko cono, v Rajšpovo ulico 18 na Ptuju.

Sončne elektrarne postavljajo po celotni Sloveniji, pa tudi preko njenih meja. ZSES je najhitreje rastoča zadruga za energetiko v Sloveniji. Dobavljajo in montirajo najkakovostnejše in najugodnejše sončne elektrarne za samooskrbo, kakor tudi tiste, ki so namenjene prodaji proizvedene električne energije (PS.1 in P.S2 shema). Opravljajo tudi prijave na različne državne razpise, ki podpirajo postavitev sončnih elektrarn.

Za postavljene sončne elektrarne poskrbijo od dneva postavitve in za celoten čas njene življenjske dobe. Opravljajo storitve dobave in montaže sončnih elektrarn, vzdrževanje, zavarovanje, financiranje, svetovanje, vodenje uradnih postopkov, pripravo vseh potrebnih dokumentov za priklop SE v omrežje, pridobivanje soglasja, pogodb o priključitvi na omrežje in prijavo na različne državne razpise.

szes1

Zadruga sončnih elektrarn Slovenije, z.o.o., ima svoje člane po vsej Sloveniji ter tudi v tujini. Člani imajo od zadružniškega povezovanja kar nekaj ugodnosti. Deležni so vseh informacij, ki se jih tičejo kot lastnike sončnih elektrarn, iz prve roke. Na voljo so jim vedno, ko jih potrebujejo. Opravljajo konstantne nadzore nad delovanjem njihovih sončnih elektrarn in skrbijo za dobro delovanje. Urejajo jim vso potrebno dokumentacijo in drugo, kar spada zraven.

So člani evropskega združenja Rescoop, ki je največja evropska energetska zadruga za obnovljive vire energije. Kot aktivni člani se redno udeležujejo letnih skupščin ter ostalih izobraževanj in delavnic. Skupaj pomagajo snovati nove ideje, predlagati izboljšave in druge novosti za področje obnovljivih virov energije v Evropi.

zses2

Ukvarjajo se tudi s postavitvami večjih skupnih sončnih elektrarn na podlagi crowdfunding kampanij, kjer zainteresirani posamezniki vložijo svoj denar v obliki posojila za izgradnjo posamezne nove sončne elektrarne, v zameno za dano posojilo pa dobijo povrnjeno glavnico po določenih x-letih ter letna izplačila pripadajoče obrestne mere. S posameznikom se sklene posojilna pogodba, ki je prilagojena na pogoje posameznika. Za njimi sta že dva uspešna projekta, v pripravi so novi trije.

zses3

Tudi letos pričakujejo gospodarsko-zadružno rast. Napoved pomeni nadaljevanje dosedanjih trendov, posebej zaradi tega, ker bodo imeli kot zadruga dovolj lastnih sredstev za financiranje velikih objektov. Pri tem nimajo v mislih samo individualne sončne elektrarne, temveč tudi skupnostne sončne elektrarne in skupnosti, ki jih bomo delali v sodelovanju z večjimi podjetji, občinami, šolami, vrtci …

Več o njih preverite na www.zses.si, kjer najdete tudi vse kontaktne podatke.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 

Datum začetka veljavnosti pravil:15.5.2023

Pokrovitelj nagradne igre: ZSES z.o.o., Rajšpova ulica 18, Ptuj

Nagrada:

Ponedeljek, 15.5. - 1X DEŽNIK

Torek, 16.5. - 1X NAMIZNI KOLEDAR + KEMIČNI SVINČNIK

Sreda, 17.5. - 1X STEKLENICA ZA VODO

Četrtek, 18.5. - 1X ROKOVNIK + KEMIČNI SVINČNIK

Petek, 19.5. - SVETOVANJE PRI PROJEKTU IZGRADNJE SONČNE ELEKTRARNE

Prevzem nagrade: v podjetju ZSES z.o.o., Rajšpova ulica 18, Ptuj

Trajanje nagradne igre: 15.5.2023 - 19.5.2023

Izbor nagrajenca: V Štajerski budilki Radia Ptuj

Način izvajanja nagradne igre: program Radia Ptuj, Facebook profil Radia Ptuj

 

 

1. Člen

(Splošne določbe)

 

 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre

 2. Organizator nagradne igre je Radio Tednik Ptuj d.o.o. Osojnikova cesta 3 , 2250 Ptuj

 3. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh organizatorja

 4. Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 5. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja.

 

2. Člen

(Pogoji sodelovanja)

 

 1. Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec nagradne igre mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

 2. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 3. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

3. Člen

(Sodelovanje v nagradni igri)

 

 1. Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe naštete v tretjem členu.

 3. Organizator nagradne igre bo posameznike, ki bodo skušali na kakršenkoli način zlorabiti pravila nagradne igre, izločiti iz sodelovanja v nagradni igri.

 4. Davčne obveznosti so strošek pokrovitelja nagradne igre.

 

 

 

4. Člen

(Nagrade)

 

 1. Nagrajenca nagradne igre bo naključno izžrebal računalniški program, nagrajenec bo objavljen v radijski oddaji ali na spletni strani Radia Ptuj ali na Facebook strani Radia Ptuj.

 2. Žreb bo opravljen naključno, pritožbe niso možne.

 3. Podelili bomo eno ali več nagrad, odvisno od tipa nagradne igre.

 4. Nagrade so navedene na začetku dokumenta.

 5. Nagrada ni nadomestljiva ali zamenljiva.

 6. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom.

 7. Vsak posameznik lahko v določeni nagradni igri sodeluje le enkrat, vendar lahko posameznik hkrati sodeluje v več različnih nagradnih igrah.

 8. V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 9. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

 10. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

 

5. Člen

(Pristojnosti komisije nagradne igre)

 

 1. Komisija igre ima naslednje pristojnosti:

a. Nadzor poteka akcije in ukrepanje v primeru suma, da so sodelujoči ravnali kakorkoli v nasprotju s pravili nagradne igre.

b. Če komisija določenega sodelujočega sumi neupoštevanja pravil nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se na poziv ne odzove, ga ima komisija pravico diskvalificirati.

 

 

6. Člen

(Izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

 

 1. Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

   

 

7. Člen

(Varstvo osebnih podatkov)

 

 1. S prijavo sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

 2. S prijavo sodelujoči soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre.

 3. S prijavo sodelujoči soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja.

 4. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GFPR).

 5. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezani z nagradno igro.

 6. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno, da se doseže namen zaradi katerega so podatki zbrani. Nato se podatki takoj izbrišejo.

 

 

8. Člen

(Reklamacije)

 

 1. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko sodelujoči pošlje na elektronski naslov: nabiralnik@radio-tednik.si

 

 

9. Člen

(Dodatne informacije o nagradni igri)

 

 1. Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 3. Ta pravilnik bo objavljen na spletni strani Radia Ptuj in bo v pogled vsem osebam.

 

Z VAMI V ŽIVO

Marjan Nahberger

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300