Prepletanje različnih strokovnih področij ter interdisciplinarna znanja kot ena izmed temeljnih smernic strategije vseživljenjskega učenja

Prepletanje različnih strokovnih področij ter interdisciplinarna znanja kot ena izmed temeljnih smernic strategije vseživljenjskega učenja
Razno

Na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo ŠC Ptuj (ŠETK) izvajamo štiriletne programe: ekonomski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik in tehnik oblikovanja, ki je od lanskega leta novost na naši šoli. V triletnih poklicnih programih se dijaki lahko, enako kot doslej, izobražujejo v programih: cvetličar, gospodar na podeželju, gastronom hotelir ter trgovec. Izvajamo še dvoletni program, pomočnik v biotehniki in oskrbi. Po uspešno končanih triletnih programih lahko dijaki nadaljujejo šolanje na poklicno tehniškem izobraževanju v dveh programih: ekonomski tehnik in kmetijsko podjetniški tehnik.

Z našimi programi pokrivamo različna področja: ekonomijo, turizem in kmetijstvo. Na vseh si, tako v izobraževalnem procesu kot tudi ostalih aktivnostih, prizadevamo, da sodelujemo z lokalnim okoljem, da znanje, ki ga posredujemo dijakom, prilagajamo potrebam trga dela. Posebno pozornost namenjamo ravno slednjemu, saj se zavedamo, da se potrebe delodajalcev zaradi hitrega razvoja, nenehno spreminjajo. V programu ekonomski tehnik smo vsako leto znova ponosni na delovanje naših učnih podjetij. Gre za učni prostor in hkrati učno metodo, kjer dijaki praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja. Delo v učnem podjetju poteka kot v pravem podjetju: v tajništvu, finančno-računovodskem oddelku, kadrovski službi in marketingu. Na ta način dijaki pridobijo veliko praktičnega znanja, ki jim kasneje koristi pri opravljanju prakse v podjetjih. Učna podjetja naše šole so že nekaj let najuspešnejša in najbolj aktivna učna podjetja na nacionalnem nivoju, uspešno se vključujejo tudi na mednarodne trge. Na ta način dijaki pridobivajo številne kompetence, ki jim pomagajo v uresničevanju njihovih profesionalnih ciljev tudi v prihodnosti. Dijaki - bodoči prodajalci – se, podobno kot ekonomski tehniki urijo v t.i. učni prodajalni in pridobljena strokovna znanja prepletajo z veščinami komuniciranja in stikov s kupci. Vse skupaj potem nadgradijo v realnem delovnem okolju, s katerim se srečajo v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Že v lanskem letu smo na naši šoli pridobili nov, atraktiven program, tehnik oblikovanja. Na prvo generacijo dijakov smo izredno ponosni, njihovi izdelki so izjemni, k sodelovanju nam je uspelo pridobiti kar nekaj uspešnih mladih ustvarjalcev iz našega okolja. V tej smeri bomo program izvajali tudi v prihodnje. Ta poklic je zelo zanimiv in raznolik, omogoča delo ter zaposlitev na različnih področjih. Program sestavljajo različni moduli: grafični oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov in modni oblikovalec. Na šoli se nenehno trudimo, da se povezujemo z lokalnim okoljem, da izvajamo projekte, ki temu okolju predstavljajo dodano vrednost.

setk1 

Na šoli se zavedamo, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena. V vseh programih s področja kmetijstva – kmetijsko - podjetniški tehnik, gospodar na podeželju in pomočnik v biotehniki – težimo k ozaveščanju naših sedanjih in bodočih dijakov, da je temeljna naloga kmetijstva v povezavi z živilstvom, v pridelavi varne in kakovostne hrane, ki je nesporni osnovni pogoj za nadaljnji razvoj celotne družbe. Strokovna znanja lahko dijaki v teh programih praktično preizkušajo na naših šolskih posestvih in pri delodajalcih. Na Turnišču je šolsko posestvo usmerjeno v poljedelstvo in živinorejo, pomembno vlogo imajo še specializirane učilnice, ki so s sodobno opremo namenjene predelavi sadja in zelenjave, mesa in mleka. Prav tako nam oprema in pogoji dela na šoli omogočajo, da dijake v programu cvetličar pripravljamo na poklic, v katerem se prepletajo vrtnarstvo, cvetličarstvo, trgovina, obrt, estetika, duhovna občutljivost, domišljija in umetnost. Praktična znanja s področja sadjarstva in vinogradništva pa lahko dijaki dobijo na posestvu na Grajenščaku. V programih s področja kmetijstva dajemo velik poudarek tudi podjetniškim veščinam, vsebinam smo dodali dodali še strokovni tuji jezik in uvedli nov modul sodobne tehnologije v kmetijstvu, kjer želimo poudariti uvajanje avtomatizacije in robotizacije v kmetijstvu.

setk2

Delujemo v okolju, kjer ima v strategiji razvoja velik pomen turizem in ki predstavlja pomembno gastronomsko regijo, zato je naš program gastronomske in hotelske storitve izrednega pomena za trg dela v tem okolju. Za potrebe izvajanja tega imamo sodobno opremljeno učilnico za strežbo, prav tako se praktični pouk kuharstva odvija v moderni in sodobno opremljeni kuhinji. Program še toliko bolj zanimiv, saj je uvrščen na seznam izobraževalnih programov, za katere je mogoče prejeti štipendijo za deficitarne poklice. Verjamemo, da bo to dodatna spodbuda za bodoče dijake, ki razmišljajo o karieri v gostinstvu in turizmu.

 

setk3

 

Več informacij o vseh programih Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo je dostopnih na spletni strani šole. Vse naše aktualne dogodke najdete tudi na socialnih omrežjih, FB in Instagram ter YouTube. Bolj podrobne informacije pa bodo za vse, ki jih naši programi zanimajo, na voljo v času informativnih dni, 17. in 18. 2. 2023, ki bodo letos ponovno potekali v živo, v prostorih Šolskega centra Ptuj.

 

 

 

Promocijsko sporočilo

Z VAMI V ŽIVO

Natalija Škrinjar

voditelj

Sledite nam

 
Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300