Cene

Vse cene so v EUR. 22% DDV ni vključen v ceno.

Sprejemanje naročil

Naročilo oglasov se oddaja marketinški službi na elektronsko pošto (glej stran 22) ter na faks 02/749-34-35 ali po pošti. Naročilnica naj vsebuje vse podatke o poslovnem subjektu, naslovljena na Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj.

Zavrnitev objave oglasa

Izdajatelj si pridržuje pravico zavrnitve naročila oglasa oziroma do lektorske spremembe priredbe besedila, ki je po njegovi presoji neprimeren za objavo. Za vsebinsko in zakonsko ustreznost oglasa jamči in odgovarja naročnik.

Preklic naročila

Naročila oglasov se lahko prekličejo le po pisni poti. Če je oglas že v objavi, ga mora naročnik plačati, kot je določeno v pogodbi oziroma naročilu.

Izpeljava naročila

Če ob naročilu ni določen natančen čas objave, mora naročnik določiti tega v največ enem letu od datuma podpisa pogodbe. Če tega ne stori, izdajatelj oglasa ni dolžan objaviti.

Rok plačila

Če naročnik pred naročilom ne sklene drugačne pogodbe, je rok plačila 15 dni od opravljene storitve.

Jamstvo za primernost oglasa

Za vsebinsko in zakonsko primernost oglasa jamči naročnik. Izdajatelj ni dolžan preverjati ustreznosti oglasa. Če zaradi neustreznosti oglasa nastanejo zunanji stroški, jih mora poravnati naročnik.

Zaključek redakcije ŠTAJERSKEGA TEDNIKA

V ceniku naveden rok za oddajo materialov je za izdajatelja neobvezujoč. Izdajatelj si pridržuje pravico spremembe roka brez predhodne najave v primerih, ko časopis izide ob neobičajnih dnevih (na primer zaradi praznikov).

Roki za naročilo in dostavo oglasov za ŠTAJERSKI TEDNIK

Zadnji rok za rezervacijo oglasnega prostora je v petek do 10.00 ure za objavo v torkovi izdaji, ter v torek do 10.00 ure za objavo petkovi izdaji časopisa. Oglasi morajo biti oddani v elektronski obliki (TIFF, JPG, CDR, EPS, AI, PDF) resolucije 200 dpi, do petka do 12.00 ure za objavo v torkovi izdaji ter do srede do 12.00 ure za objavo v petkovi izdaji. Vse pisave morajo biti v krivuljah, vse bitne slike v CMYK. V primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini 10% vrednosti naročila.

Pozicioniranje oglasa v ŠTAJERSKEM TEDNIKU

Oglasi so objavljeni v izbrani številki na izbrani strani le, če je to vnaprej dogovorjeno ob naročilu. Če prostor oglasa ni natančno določen, mesto izbere izdajatelj. Če iz kakršnegakoli razloga oglas ne more biti objavljen na izbrani strani, izdajatelj o tem obvesti naročnika, da se uskladita glede nove strani objave.

Velikost oglasa v ŠTAJERSKEM TEDNIKU

Če ob naročilu velikost oglasa ni natančno dogovorjena, izdajatelj ne odgovarja za morebitne večje stroške, nastale zaradi velikosti oglasa.

Vzorčni odtisi oglasa v ŠTAJERSKEM TEDNIKU

Vzorčne odtise izdajatelj dostavlja samo po naročilu na strošek naročnika. Ob tem upošteva popravke, sporočene v dogovorjenem roku, ki ga določi izdajatelj. Za korektnost popravkov jamči naročnik.

Produkcija oglasov za RADIO PTUJ

materiale za snemanje potrebujemo vsaki torek in četrtek do 12. ure, da jih lahko še tisti dan posnamemo in so pripravljene za objavo naslednji dan.

Roki za dostavo izdelanih oglasov za RADIO PTUJ

en delovni dan pred prvo objavo do 12. ure. V primeru zamude plača naročnik dodatne stroške v višini 10% vrednosti naročila.

Časovno pozicioniranje oglasa na RADIU PTUJ

Marketing RADIA PTUJ si pridržuje pravico, da v primeru zasedenosti terminov predvaja oglase v drugačnem terminu, kot je bilo naročeno, obračuna pa po ceni, ki je za naročnika najugodnejša.

Prijava in odjava na prejemanje eRačunov

Kaj je eRačun?

E-Račun je brezplačna elektronska storitev, ki nadomesti mesečni tiskani račun, ki ga prejemate po klasični pošti in omogoča prihranek časa in stroškov. Računi so elektronsko podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdajatelja, kar zagotavlja verodostojnost podatkov na eRačunu.
Omogočamo vam prejemanje eRačuna v spletno banko.
Pogoj za prejemanje mesečnih eRačunov je torej uporaba spletne banke pri katerikoli banki v Republiki Sloveniji, ki omogoča prejemanje eRačunov.

Uporaba eRačunov je:

  • Enostavna, brezplačna, varna.
  • Postopek plačevanje je enostaven.
  • E-Račun je okolju prijazen, saj nadomešča klasično papirno položnico.
  • E-Račun omogoča dober pregled nad vsemi računi.

Kako se prijavim/odjavim na eRačun?

Na prejemanje eRačunov se lahko prijavite ali odjavite tako, da izpolnite obrazec VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA.
Izpolnjeno vlogo oddajte v sprejemni pisarni Radio-Tednik Ptuj d.o.o ali jo pošljite:

  • na naslov Radio-Tednik Ptuj d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj ali
  • po faksu na številko 02 / 749-34-35 ali
  • na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Z VAMI V ŽIVO

Ekipa radia Ptuj

voditelj

Sledite nam

Prometni telefon Radio Ptuj 031 78 9999

appstore  googleplay

radioptuj300